PKZ cevovoda HE Zadlaščica, 2004

24, Sep 2004

Dobra praksa protikorozijske zaščite

zvajamo protikorozijsko zaščito raznih jeklenih konstrukcij industrijskih in javnih objektov ali kot spremljevalno aktivnost pri sanaciji stanovanjskih objektov. Obnove izvajamo s premičnimi peskalnimi kompozicijami, mokrim peskanjem ali ročno, kjer jeklene površine protikorozijsko zaščitimo z cink metalizacijo, strojnim air-less načinom ali ročnim barvanjem. Elemente po potrebi pred zaščito tudi demontiramo in obnovimo.

Zaščita

OBJEKT
  • Protikorozijska zaščita tlačnega cevovoda HE Zadlaščica
LETO
  • 2004
REŠITEV
VEČ
  • protikorozijska zaščita tlačnega cevovoda HE Zadlaščica za naročnika Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.. Dela so obsegala peskanje cevovoda do Sa 2,5 ter zaščito na osnovi epoksi - poliuretanskih premazov z uporabo pospeševalcev determiniranih s specifiko objekta.

KONTAKT

Stanežiče 26, 1210 Ljubljana
Telefon: +386 1 512 17 55

E-mail: info@eko-lj.si

PODATKI PODJETJA

Osnovni kapital: 140.946,00 EUR
Davčna št. SI18405894
Matična številka: 5787394000
Poslovni račun odprt pri NLB d.d.
št.: 0208 5001 0803 546