POTREBUJETE POMOČ?

Kontaktirajte nas!

Izvajamo sanacijo nadvoza čez železniško progo v Mednem. Sanacija obsega vzdolžne AB nosilce, AB opornike in krilne zidove. Dela obsegajo statično sanacijo in sanacijo AB konstrukcije vključno z dograditvijo vključno s površinsko zaščito. Dela potekajo pod prostim prometnim tokom vlakov.